Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik
Dernek
Dernek Logosu Dernek Logosu


Yeni sitemizin tasarımı ve kullanışı nasıl
Anket Anket

Eklenti Kur
Radyo Radyo

KÖŞE YAZARLARI KÖŞE YAZARLARI

DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI

Basın Bülteni Basın Bülteni

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

EtkinlikEtkinlik Kayıt Formu Kayıt FormuEtkinliklere kaydolmak için tıklayınız
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuinfo@terzioglukoyu.com


Reklamlar Reklamlar


Allah, Muhammed, Ali kutsall???n? kalbinde ta??yan, Hz.Ali’nin adaletinden ayr?lmayan temelinde insan sevgisi bulunan her dine, mezhebe ser inanca sayg? duyan ve ho?görü ile bakan, dil, din, ?rk, renk , fark? gözetmeyen eline diline sahip olma ilkelerini ?art ko?an, gelmek isteyen, inançl? insanlar? çat?s? alt?na alarak manevi susuzluklar?n? gideren, insanlar? ya?ad?klar? toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarg?lamalar?n? sa?layan, laik,demokrat, ei?tlikçi, kat?l?mc?, payla??mc? dü?ünceyi savunan, zalime ve zulme kar?? gelen, mazlumun yan?nda olan, ?eriat?n ba?naz kuralllar?na ba?l? olmayan, ve onu reddeden, ?slam dinini kendine göre ve sunni inanc?n d???nda yorumlayan, asl? do?ruluk, kemali dostluk, cevheri, merhamet, görü?ü e?itlik, hazinesi bilgi, meyvas? sevgi hamuru ile yo?rulmu?, insan? Kamil ve erdemli insan yaratmay? ön gören, korkuyu a??p sevgi ile tanr?ya yönelen, Enel-Hak ile insan?n özünde tanr?y? gören, yaradan ile yarad?lan ikili?inen Varlk Birli?ine varan, edep ve ahlakl??? ya?am?n temeline oturtan, insan? yücelten, hamurunda hem ilahili?in hemde irfanili?in mayas? bulunan; ki?inin ahlakl? ve karakterli ya?am ilkelerini belirleyen, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den gelen neslin imametini teberra ve tebelle ilkesi ile sahiplenen, dini biçim ve ?ekil olarak de?il, gerçek anlam?yla alg?layan, dini ba??ms?z bir irade gücü ve bat?n? özelli?i ile evrimle?tiren ak?l ve iman bütünlü?ünde birle?tiren ve tüm bunlar? K?rklar Cemi ile yürüten bir inanç sistemidir. 

Alevilik Aleviler için üst kavram?, Bekta?ilik ve K?z?lba?l?k ise alt kavramlar? olu?turur.

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0469

© 2009 terzioglukoyu.com
Terzioğlu Köyü Web Portalı http://www.terzioglukoyu.com

Tam Ekran